Bli medlem

Medlemskap och licens går från juli samma år

till juni året därpå.


Medlemsavgift

200 skr för medlem
100 skr för familjemedlem


Licens 250 skr


Betalas in på Bg. 550-1317

Eller Swish: 123 232 94 07


För utländska medlemmar IBAN
SE04 8000 0816 6193 3196 0568
BIC SWEDSESS


Skicka sedan namn och personnummer till: medlem@vildmarkensdraghundsklubb.se